auto-basar.ru

People Moms in usa for sex chat

Our aim is to make the biggest family-safe community of chatting & making friends without a price tag.
These changes typically occur so slowly that they are barely detectable over the span of a human life, yet even at this instant, the Earth's surface is moving and changing.

Pagadating

Rated 4.82/5 based on 674 customer reviews
Absolutely free cam Add to favorites

Online today

Minsan mga opinions and reactions sa mga bagay-bagay.

Ang ‘di ko maintindihan is that why no one is interested on it.

Naniniwala kami na ang Yahweh ay isang apelyedo na binubuo ng Yah, Yahweh ang Ama, at Yahshua ang kanyang Anak.

Naniniwala kami na sila ay dalawang hiwalay na mga persona, pero nagkakaisa sa pag-iisip, kalooban, at pag-ibig sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.

Well, tungkol naman kasi ‘yon sa mga experiences ko.

Anyway, may topic naman talaga ako but I’m hesitant to tackle it up again kasi parang nasasayangan na naman ako sa masusulat ko dahil baka wala na naming magbabasa.Ang salitang Echad sa Hebreo ay naghahayag ng pagiging dalawang Yahweh.Naniniwala kami na si Yahweh ang Ama ay mas higit kay Yahshua ang Anak, (Jn , Matt 19:7) sa kapwa kapangyarian at Kapahintukutan, subalit nag-utos sa atin na igalang si Yahshua tulad ng paggalang natin sa kanya(Jn ).Ang Gen , and Gen , ay nagpapakita nitong dalawang personalidad.Ang Deut 6:4, ay nagsabi rin "Yahweh Elohim, Yahweh Echad" (nagkakaisa, kataastaasan).Naniniwala kami na ang lahat ng tao ay makasalanan at naghihintay na lamang sa paghatol ng kamatayan dahil sa kasalanan (Ro -20, Ps , Ps 10:7 Ps 14:1-3).