auto-basar.ru

People phone dating in connecticut

z Coming Out What is it like to be gay around the world?
Login from your mobile device too, we’re mobile friendly so you can communicate with members while you’re on the move!

Tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas

Rated 3.82/5 based on 623 customer reviews
Sex vidio free call Add to favorites

Online today

Ang bayaning Pinoy ay may pagmamahal sa bayan, hindi makasarili at ipinagtatanggol ang kababayan.Ang bayaning Pinoy ay may paninindigan, matapang at ipinaglalaban ang katotohanan. Si Manuel Luis Quezon y Molina ay kilala bilang “Ama ng Wikang Filipino.” Tinagurian ding “Ama ng Republika ng Pilipinas”, siya ang naging unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang Amerikano noong simula ng ika-20 siglo.Noong panahon na iyon ay wala pang ekasaktong relihiyon ang mga Filipino.

Ang mga Kristiyano ay naniniwala na si Hesus—na tinatawag ding "Hesukristo"—ang Anak ng Diyos at ang Tagapagligtas na inihayag sa Lumang Tipan.Ngunit sa pananaw ng mga taal na taga-Filipinas, ang kanilang paniniwala ay lihis sa diskurso ng "pagano at animista" na taglay ng mga banyaga.Sa katimugang bahagi ng Filipinas ay marami ang mga Muslim.Nagpatayo si Magellan ng isang krus sa nasabing mga lupain.Pagkaraang ipakilala nina Raha Kolambu at Raha Siagu si Magellan kay Raha Humabon ng Cebu.12 ng Hunyo, pagkukatanghal ng uri ng Pamahalaang sarili.1898.—Ika 13 ng Agosto, pagsuko ng Maynila sa mga Amerikano.